Press release
07 June 2021

Trafigura og Yara enige om Intensjonsavtale For Å Utforske Muligheter innen ren ammoniakk

Oslo og Singapore, 7. juni 2021 - Trafigura Pte Ltd (“Trafigura”), et av verdens ledende uavhengige handelsselskaper, og Yara International ASA (“Yara”), en ledende global ammoniakkaktør, har signert en intensjonsavtale om samarbeid innen utvikling og markedsføring av ammoniakk som rent drivstoff i skipsfarten. Selskapene vil også utforske muligheten for å samarbeide om infrastruktur for ren (grønn og blå) ammoniakk, samt markedsmuligheter.

Å redusere utslipp fra skipsfarten er en viktig del av kampen mot globale klimaendringer. Likevel øker klimagassutslippene fra den maritime sektoren globalt. Den fjerde IMO-studien om klimagassutslipp, publisert i august 2020, spår at utslippene fra sektoren kan øke med så mye som 130 prosent innen 2050 sammenlignet med 2008-nivåer. For å snu denne alarmerende trenden må eksisterende skip, drivstoffene de går på og den tilhørende infrastrukturen endres når skipsfarten går over til lav- eller nullutslipps maritimt drivstoff.

Både Yara og Trafigura har tatt en rekke skritt for å bidra til å gjøre overgangen til en grønnere økonomi til virkelighet. For første gang ønsker de to selskapene å samarbeide om prosjekter som vil etablere dem i verdikjeden for ren ammoniakk.

I henhold til intensjonsavtalen som ble annonsert i dag, har Trafigura og Yara til hensikt å samarbeide på følgende områder:

  • Yara vil levere ren ammoniakk til Trafiguras selskaper
  • Utforskning av felles FoU-prosjekter for bruk av ren ammoniakk som maritimt drivstoff
  • Utvikling av nye løsninger for ren ammoniakk, inkludert infrastruktur for maritimt drivstoff og markedsmuligheter

"Denne avtalen er enda et godt eksempel på samarbeid på tvers av bransjer for å utvikle og fremme nullutslippsdrivstoff i form av ren ammoniakk for skipsfarten. Å bygge verdikjeder for ren ammoniakk er avgjørende for å lette overgangen til nullutslippsdrivstoff ved å muliggjøre hydrogenøkonomien - ikke minst innen handel og distribusjon der både Yara og Trafigura har ledende posisjoner. Etterspørsel og tilbud av ren ammoniakk må utvikles sammen,” sier Magnus Krogh Ankarstrand, sjef for Yara Clean Ammonia.

"Det er i økende grad enighet om at hydrogenbaserte drivstoff vil være fremtidens drivstoff i skipsfarten, men klar og omfattende regulering er viktig," sa Jose Maria Larocca, administrerende direktør for oljehandel i Trafigura.

Trafigura har vært medsponsor av forskningen og utviklingen av MAN Energy Solutions' ammoniakkdrevne motor for maritime fartøyer, har utført grundige studier av drivstoff med reduserte klimagassutslipp, og har publisert en anbefaling om behovet for at IMO introduserer en global karbonavgift på maritimt drivstoff.

Yara er verdensledende innen ammoniakk, med lang erfaring og ledende posisjoner innen global produksjon, logistikk og handel med ammoniakk. Det Oslo-baserte selskapet produserer omtrent 8,5 millioner tonn ammoniakk årlig. Yara opererer en flåte med 11 ammoniakktankere, inkludert 5 heleide skip, og eier 18 maritime ammoniakkterminaler med 580 kt lagringskapasitet – noe som muliggjør produksjon og leveranser av ammoniakk over hele verden. Yara etablerte nylig en ny enhet for å gripe vekstmuligheter innen utslippsfritt drivstoff for frakt og kraftproduksjon, karbonfri gjødsel og ammoniakk for industriell bruk.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Yara:
Thor Giæver, SVP Investor Relations
Mobil: +47 480 75 356
E-post: thor.giaver@yara.com

Josiane Kremer, Director External Communications
Mobil: +47 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com

Trafigura:
Tel: +41 (0) 22 592 4528
E-post: media@trafigura.com


Om Yara
Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

Besøk: www.yara.com

Om Trafigura
Trafigura ble grunnlagt i 1993 og er en av verdens største selskaper innen handel med råvarer. Trafigura kjøper, lagrer, transporterer og leverer en rekke råvarer (inkludert olje og raffinerte produkter, metaller og mineraler) til kunder over hele verden og har nylig etablert en avdeling for handel med kraft og fornybar energi.

Handelsvirksomheten understøttes av industrielle og finansielle eiendeler, inkludert majoritetseierskap i Nyrstar, Puma Energy, Impala Terminals og Trafigura Mining. Trafigura er medeier TFG Marine, et globalt fellesforetak for forsyning og anskaffelse av maritimt drivstoff, også eid av Frontline Ltd og Golden Ocean Group Ltd. Den kombinerte etterspørselen etter maritimt drivstoff fra Trafigura, Frontline og Golden Ocean, som til sammen opererer mer enn 700 eide og innleide skip, gir stordriftsfordeler og legger grunnlaget for å gjøre TFG Marine til en av verdens største allianser for anskaffelse og forsyning av drivstoff, og skaper en betydelig etterspørsel i viktige bunkringshavner globalt.

Over 8500 ansatte jobber i 48 land over hele verden. Trafigura har oppnådd betydelig vekst de siste årene, og en økning i inntekter fra 12 milliarder dollar i 2003 til 147 milliarder dollar i 2020. Konsernet har koblet sine kunder til den globale økonomien i mer enn to tiår, og skaper verdier ved å fremme handel.

Besøk: www.trafigura.com

 

Read more

Press releases

View all Group press releases

Resource centre

Access our range of publications, animations and videos