Response
16 April 2020

Probo Koala - Uitspraak Hof in de voorfase van de procedure van de Stichting VDTCI in Nederland

Probo Koala - Uitspraak Hof in de voorfase van de procedure van de Stichting VDTCI  in Nederland

Op 18 april 2018 heeft de rechtbank Amsterdam, na nauwkeurig onderzoek naar de complexiteit, onzekerheden en onduidelijkheden van de lokale situatie in Ivoorkust en de voorgeschiedenis van de claim, geconcludeerd  dat de  Stichting VDTCI (NL) niet-ontvankelijk is in haar collectieve actie tegen Trafigura, omdat zij de belangen van de achterban die zij zegt te vertegenwoordigen niet kan waarborgen en omdat het onwaarschijnlijk is dat de procedure een efficiënte en effectieve rechtsbescherming zal bevorderen.

Na een hoger beroep ingesteld door de Stichting heeft het Gerechtshof te Amsterdam op 14 april 2020 het vonnis van de rechtbank vernietigd, maar heeft het Trafigura tevens verlof verleend om tegen die uitspraak cassatie beroep in te stellen bij de Hoge Raad.

Trafigura overweegt nu om cassatieberoep in te stellen. De uitspraak van het hof heeft betrekking op de ontvankelijkheid van de claim van de Stichting. Geen van de verwijten van de Stichting is inhoudelijk behandeld.  

Een groot aantal van de door Trafigura aangevoerde argumenten die de rechtbank in deze fase wel, en het hof niet in overweging heeft genomen bij de beoordeling van de ontvankelijkheid, dient nu te worden betrokken bij de beoordeling door het hof van de gegrondheid  van de vordering van de Stichting.

Visit: www.trafigura.com/probo-koala/