Response
13 July 2020

Trafigura gaat in cassatie tegen tussenvonnis van het Hof in de VDTCI zaak

13 juli 2020 –  Trafigura Beheer BV maakt vandaag gebruik van de mogelijkheid die door het Hof in Amsterdam is geboden om cassatieberoep in te stellen tegen het tussenarrest van 14 april 2020, in de zaak die aanhangig is gemaakt door de Stichting VDTCI in het kader van de Probo Koala zaak. Trafigura legt hiermee het oordeel van het Hof voor aan de Hoge Raad. Het Hof heeft in afwijking van het wettelijke uitgangspunt dit cassatieberoep tegen zijn tussenuitspraak toegestaan, gelet op de uiteenlopende juridische interpretaties van de zaak.

Het Hof erkende in haar tussenarrest van april dat de achterban van de Stichting blootstaat aan reële risico's maar dat alles afwegende deze procedure toch een meerwaarde kan hebben. Trafigura is het hier niet mee eens en maakt daarom van de door het Hof geboden mogelijkheid gebruik om in cassatie te gaan.

16 April 2020, Probo Koala - Uitspraak Hof in de voorfase van de procedure van de Stichting VDTCI in Nederland

 

Visit: www.trafigura.com/probo-koala/