ЭНЭ ХУУДАС ХЭД ХЭДЭН ХЭЛ ДЭЭР БИЙ. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ БОЛ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ ВЭБ САЙТААС ЛАВЛАНА УУ.

Scroll Down

БИДНИЙ ТУХАЙ

Trafigura компани нь бараа, түүхий эдийн худалдааны салбарт тэргүүлэгч нь билээ. Бид зах
зээлийг судалж, ложистик болон глобал нөөц бололцоог ашиглан биет бараа бүтээгдэхүүнийг хаана, хэзээ хэрэгтэй байна тэнд зөөн тээвэрлэдэг.

Expand / Collapse

2018 ОНЫ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

180.7тэрбум$

2018 Групын орлого

371.1сая тонн

Худалдаалагдсан бараа бүтээгдэхүүний нэгтгэсэн хэмжээ

2.4тэрбум $

Нийт ашиг

53.8тэрбум$

Нийт хөрөнгө

1.3%

Нийт ашгийн хэмжээ

8.8тэрбум $

Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө

872.8сая

Цэвэр ашиг

5.9тэрбум $

Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө

1.7тэрбум$

EBITDA

4316

Жилд байгаа дундаж ажилчдын тоо

180.7тэрбум$ 2018 Групын орлого
371.1сая тонн Худалдаалагдсан бараа бүтээгдэхүүний нэгтгэсэн хэмжээ
2.4тэрбум $ Нийт ашиг
53.8тэрбум$ Нийт хөрөнгө
1.3% Нийт ашгийн хэмжээ
8.8тэрбум $ Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө
872.8сая Цэвэр ашиг
5.9тэрбум $ Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө
1.7тэрбум$ EBITDA
4316 Жилд байгаа дундаж ажилчдын тоо

МАНАЙ БИЗНЕСИЙН ЗАГВАР

ЭХ ҮҮСВЭР

Бид газрын тосны үйлдвэрлэгч, боловсруулагч, уул уурхайн компани болон хайлуулах үйлдвэрүүдтэй бүтээгдэхүүнийг тогтмол үнээр худалдан авах гэрээ хэлэлцээр хийдэг. Бид өөрсдийн ханган нийлүүлэгчдийн зах зээлд нэвтрэх чадварыг сайжруулахын тулд ложистикт хөрөнгө оруулалт хийдэг.

ХАДГАЛАХ

Бид өөрийн эзэмшлийн болон гуравдагч этгээдийн эзэмшлийн саванд нефтийн бүтээгдэхүүнийг хадгалдаг. Бид металл болон ашигт малтмалыг Impala терминалууд болон гуравдагч талын эзэмшлийн байгууламжид хадгалдаг.

ХОЛИХ

Бид материаллаг бараа бүтээгдэхүүний холилтыг дэлхийн улс орнууд дахь стратегийн байршил бүхий терминалууд болон агуулахуудад бүсийн, зах зээлийн болон үйлчлүүлэгчийн заасан үзүүлэлтийн дагуу гүйцэтгэдэг.

ХҮРГЭЛТ ХИЙХ

Бид ложистикийн үйл ажиллагаагаа үр ашигтай, аюулгүй бөгөөд өндөр чанартай гүйцэтгэдэг. Бид өөрсдийн үндсэн болон гуравдагч талын худалдааны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор түүхий эдийг ачааны усан онгоц, автомашин, төмөр зам, шугам хоолой болон саванд

Цаг хугацаа, орон зай, арга хэлбэр дэх хувьсал


Цаг хугацаа, орон зай, арга хэлбэр дэх хувьсал

ЭХ ҮҮСВЭР

Бид газрын тосны үйлдвэрлэгч, боловсруулагч, уул уурхайн компани болон хайлуулах үйлдвэрүүдтэй бүтээгдэхүүнийг тогтмол үнээр худалдан авах гэрээ хэлэлцээр хийдэг. Бид өөрсдийн ханган нийлүүлэгчдийн зах зээлд нэвтрэх чадварыг сайжруулахын тулд ложистикт хөрөнгө оруулалт хийдэг.

ХАДГАЛАХ

Бид өөрийн эзэмшлийн болон гуравдагч этгээдийн эзэмшлийн саванд нефтийн бүтээгдэхүүнийг хадгалдаг. Бид металл болон ашигт малтмалыг Impala терминалууд болон гуравдагч талын эзэмшлийн байгууламжид хадгалдаг.

ХОЛИХ

Бид материаллаг бараа бүтээгдэхүүний холилтыг дэлхийн улс орнууд дахь стратегийн байршил бүхий терминалууд болон агуулахуудад бүсийн, зах зээлийн болон үйлчлүүлэгчийн заасан үзүүлэлтийн дагуу гүйцэтгэдэг.

ХҮРГЭЛТ ХИЙХ

Бид ложистикийн үйл ажиллагаагаа үр ашигтай, аюулгүй бөгөөд өндөр чанартай гүйцэтгэдэг. Бид өөрсдийн үндсэн болон гуравдагч талын худалдааны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор түүхий эдийг ачааны усан онгоц, автомашин, төмөр зам, шугам хоолой болон саванд

МАНАЙ ЗАХ ЗЭЭЛ

ДЭВШИЛТЭТ ХУДАЛДАА

Хариуцлагатай худалдааны хэлбэр нь эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгаж, хүчирхэг нийгмийг байгуулна.

Trafigura нь дэвшилтэт худалдааг нэн тэргүүний зорилтоо болгодог. Бид үйлчлүүлэгчдээ дэлхийн зах зээлд хорь гаруй жил холбож байна. Бид алсын хараатай. Бид өөрсдийн хүч, нөөц бололцоогоо худалдааг илүү сайжруулахад ашигладаг. Бид улс үндэстэн, корпораци, нийгмийн олон гишүүдтэй түншлэн ажилладаг. Бид тэдний итгэлийг олж, урт удаан хугацааны хамтын нөхөрлөлийг үүсгэж чадсан.

Expand / Collapse

МАНАЙ ГЛОБАЛ СҮЛЖЭЭ

Trafigura зургаан тивийн 38 оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай глобал сүлжээ нь худалдааны үйл ажиллагааг дэмжиж биднийг дэлхий даяарх үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгч нартай холбож тусалдаг. Манай салбар оффис болгон нийт Трафигура группын мэдлэг, нөөц бололцоо, дэмжлэг туслалцаагаар хангагдсан байдаг.

Expand / Collapse

Our global network

No more items to load

  • Regional hubs
  • Other offices

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Бид бүх шатны харилцагчдаа зах зээлд ойртуулахын тулд зорилго, хүчин зүтгэл, глобал нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашигладаг. 

Expand / Collapse

МАНАЙ БҮТЭЦ

Trafiguraн гол бизнес нь бодит худалдаа хийх болон ложистик нийлүүлэх явдал юм. Бидний хөрөнгө оруулалт мөн охин компаниуд бидний худалдааны үйл ажиллагааг дэмжиж, бэхжүүлдэг. Эдгээрийг тусад нь бие даасан байгууллага болгон удирдан явуулдаг.

Expand / Collapse

АРИЛЖААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хөрөнгө оруулалт болон охин компаниуд

Бүх хэлээр АГУУЛГА