Trafigura logo

БИДНИЙ ТУХАЙ

Trafigura компани нь бараа, түүхий эдийн худалдааны салбарт тэргүүлэгч нь билээ. Бид зах
зээлийг судалж, ложистик болон глобал нөөц бололцоог ашиглан биет бараа бүтээгдэхүүнийг хаана, хэзээ хэрэгтэй байна тэнд зөөн тээвэрлэдэг.

2019 ОНЫ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

$171.5 md
USD - 2019 Групын орлого
2019
171.5
2018
180.7
$3.0 md
USD - Нийт ашиг
2019
3.0
2018
2.4
$54.2 md
USD - Нийт хөрөнгө
2019
54.2
2018
53.8
1.7 %
Нийт ашгийн хэмжээ
2019
1.7
2018
1.3
$10.8bn
USD - Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө
2019
10.8
2018
8.8
$867.8m
USD - Цэвэр ашиг
2019
867.8
2018
872.8
$6.5 md
USD - Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө
2019
6.5
2018
5.9
$2.1bn
USD - EBITDA
2019
2.1
2018
1.7
389.2 mt
Худалдаалагдсан бараа бүтээгдэхүүний нэгтгэсэн хэмжээ
2019
389.2
2018
371.1
5,106
Жилд байгаа дундаж ажилчдын тоо
2019
5,106
2018
4,316

МАНАЙ БИЗНЕСИЙН ЗАГВАР

МАНАЙ ЗАХ ЗЭЭЛ

ДЭВШИЛТЭТ ХУДАЛДАА

Хариуцлагатай худалдааны хэлбэр нь эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгаж, хүчирхэг нийгмийг байгуулна.

Trafigura нь дэвшилтэт худалдааг нэн тэргүүний зорилтоо болгодог. Бид үйлчлүүлэгчдээ дэлхийн зах зээлд хорь гаруй жил холбож байна. Бид алсын хараатай. Бид өөрсдийн хүч, нөөц бололцоогоо худалдааг илүү сайжруулахад ашигладаг. Бид улс үндэстэн, корпораци, нийгмийн олон гишүүдтэй түншлэн ажилладаг. Бид тэдний итгэлийг олж, урт удаан хугацааны хамтын нөхөрлөлийг үүсгэж чадсан.

БОДИТ ХУДАЛДАА

Trafigura компани биет бараа бүтээгдэхүүнийг найдвартай, үр дүнтэй, хариуцлагатайгаар худалдаалж үнэлгээгээ нэмэгдүүлж чадсан. Бид алс холын газраас бүтээгдэхүүнүүдээ авдаг. Бид гэрээний хугацаа нөхцлийн дагуу длэхийн ихэнх газарт хүрч тээвэрлэлт хийдэг. Бид үйлдвэрлэгч нарыг дэмжиж, терминал, тээврийн газруудад хөрөнгө оруулалт хийж, хамгийн шаардлага өндөртэй үйлчлүүлэгчидтэй нийцүүлэн ажилладаг.

 

ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Trafigura дэлхий даяарх стратегийн байршил бүхий дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Бид манай бодит худалдааны үйл ажиллагааг өргөжүүлэх боомт, терминал, ложистикт хөрөнгө оруулалт хийдэг. Бид агуулах болон хадгалах байгууламжуудыг барьж байгуулан, ачааны болон усан онгоцыг ажиллуулж, хөлөг онгоц худалдан авч, уурхайн олборлолтыг хөгжүүлэх зэргээр худалдааг аль болох чөлөөтэй явуулах бүхий д арга хэмжээг авдаг.

ХУДАЛДААНЫ ХАРИУЦЛАГА

Trafigura компанийн үйл ажиллагаа нь техникийн хувьд цогц, газар зүйн хувьд тархацтай. Бид дэлхий дахины хэмжээнд шатамхай, харьцахад нэн төвөгтэй материалуудыг авч, хадгалж, нийлүүлж мөн түгээдэг. Бид өөрсдийн гэсэн хадгалах байгууламж, усан онгоц, агуулах болон уурхайтай. Бид аливаа төлөвлөгөөг боловсруулж, шийдвэр гаргахдаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн асуудлуудыг нэн тэргүүнд тавьж ажилладаг.

МАНАЙ ГЛОБАЛ СҮЛЖЭЭ

Trafigura зургаан тивийн 41 оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай глобал сүлжээ нь худалдааны үйл ажиллагааг дэмжиж биднийг дэлхий даяарх үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгч нартай холбож тусалдаг. Манай салбар оффис болгон нийт Трафигура группын мэдлэг, нөөц бололцоо, дэмжлэг туслалцаагаар хангагдсан байдаг.

Athens, Greece

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Geneva, Switzerland

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering Power & Renewables

Johannesburg, South Africa

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals

Montevideo, Uruguay

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals

Mumbai, India

Metals & Minerals Oil & Petroleum Products

Shanghai, China

Metals & Minerals

Singapore

Shipping & Chartering Metals & Minerals Oil & Petroleum Products

Accra, Ghana

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Amsterdam, The Netherlands

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Antofagasta, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Arica, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Asuncion, Paraguay

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Ayacucho, Peru

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Bahia Blanca, Argentina

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Barrancabermeja, Colombia

Metals & Minerals

Barranquilla, Colombia

Metals & Minerals

Belo Horizonte, Brazil

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Bogota, Colombia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Brisbane, Australia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Bucharest, Romania

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Buenos Aires, Argentina

Oil & Petroleum Products Shipping & Chartering Metals & Minerals

Callao, Peru

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Calgary, Canada

Oil & Petroleum Products

Campana, Argentina

Metals & Minerals

Cartagena, Colombia

Oil & Petroleum Products Shipping & Chartering Metals & Minerals

Copiapo, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Cucuta, Colombia

Metals & Minerals

Dar Es Salaam, Tanzania

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Darrow (Burnside), U.S.A.

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Dubai, U.A.E.

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Havana, Cuba

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Houston, U.S.A.

Oil & Petroleum Products

Huelva, Spain

Oil & Petroleum Products Shipping & Chartering Metals & Minerals

Impala Terminals Bolivia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Istanbul, Turkey

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Jakarta, Indonesia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Karachi, Pakistan

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Kiev, Ukraine

Oil & Petroleum Products

Lima, Peru

Metals & Minerals

Lobito, Angola

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

London, United Kingdom

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering Power & Renewables

Luanda, Angola

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Lubumbashi, DR Congo

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Lucerne, Switzerland

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Manzanillo, Mexico

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Mexico city, Mexico

Metals & Minerals

Midland, U.S.A

Oil & Petroleum Products

Moscow, Russia

Oil & Petroleum Products

Ndola, Zambia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Oruro, Bolivia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Panama

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Porto Sudeste, Brazil

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Potosi, Bolivia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Qingdao, China

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Samarinda, Indonesia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Santiago, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Seville, Spain

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Seoul, Korea

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals

Stamford, U.S.A.

Metals & Minerals

Tokyo, Japan

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Ulaanbaatar, Mongolia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering
Regional offices Other offices

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Бид бүх шатны харилцагчдаа зах зээлд ойртуулахын тулд зорилго, хүчин зүтгэл, глобал нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашигладаг.

ТӨГС ТӨГӨЛДӨР ЭЦСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид ханган нийлүүлэлтийн үе шат нэг бүрт нэмүү өртөг бий болгож байдаг. Бид үйлдвэрлэгч нарт техникийн зөвлөгөө өгч, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Бид дэд бүтэц байгуулж, тээвэрлэлтийг хялбарчлах, дамжуулах ложистикийг хөгжүүлдэг. Бид хамгийн сүүлийн үеийн терминалуудаараа дамжуулан томоохон хэмжээний үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид бараа бүтээгдэхүүнийг цаг хугацаанд нь, нарийн шаардлагын дагуу хаана хэрэгтэй байна тэнд бараа түүхий эдийг түгээдэг.

ҮР ДҮНТЭЙ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

Бид хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, тогтвортой систем, чадварлаг боловсон хүчинг ашиглан үйл ажиллагааны эрсдэлийг зохицуулдаг. Бидний санхүүгийн эрсдэлийн удирдлагыг маш хянамгай хийдэг маань эрсдэлтэй зах зээлд хөл тавих боломжийг нээж өгдөг. Бид бараа түүхий эдийн үнийн эрсдлийг байнга тооцож компанийн нийт эрсдлийг бууруулдаг.

ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ

Санаачлагчдын хувьд бид зах зээлийн үр ашгийг нэмэгдүүлдэг. Бид шинэ бизнесийн түншүүдээрээ дамжуулан мөн нийлүүлэгч болон эцсийн хэрэглэгчдийн хоорондын холбоог гүнзгийрүүлсэнээр хөрвөх чадвараа нэмэгдүүлдэг. Бид худалдааны чиглэл болон
бүтээгдэхүүний ангилалыг бий болгодог. Бидний дэд бүтцэд хийж буй хөрөнгө оруулалтууд нь эдийн засгийн өсөлтөнд түлхэц болдог.

САНХҮҮГИЙН ХҮЧИРХЭГ НӨӨЦ БОЛОЛЦОО

Trafigura бол хамгийн хүнд хэцүү үед ч найдвартай худалдааны түнш мөн. Бид олон зах зээл дээр ажиллах хүрээ, далайцтай. Санхүүгийн хүчирхэг тайлан нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт, худалдааны гэрээ мөн далайцтай үйл ажиллагаануудыг дэмждэг. Манай олон төрлийн санхүүгийн загвар нь уян хатан байдлыг нэмж, бидэнд боломжийг гарсан даруйд нь хөрөнгөжүүлэх боломжийг олгодог.

Хөрөнгө оруулалт болон охин компаниуд