Trafigura logo

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Trafigura là tập đoàn đi đầu trong ngành kinh doanh hàng hóa. Chúng tôi sử dụng kiến thức về thị trường, công tác hậu cần và nguồn lực toàn cầu để vận chuyển những hàng hóa vật thể tới nơi có nhu cầu và khi có nhu cầu.

CÁC CON SỐ CHÍNH YẾU TRONG NĂM 2019

$171.5 md
USD - Doanh Thu Của Tập Doàn Năm 2019
2019
171.5
2018
180.7
$3.0 md
USD - Lợi Nhuận Gộp
2019
3.0
2018
2.4
$54.2 md
USD - Tổng Tài Sản
2019
54.2
2018
53.8
1.7 %
Tài Sản Không Lưu Dộng
2019
1.7
2018
1.3
$10.8 md
USD - Tài Sản Không Lưu Dộng
2019
10.8
2018
8.8
$867.8m
USD - Lợi Nhuận Thuần
2019
867.8
2018
872.8
$6.5bn
USD - Vốn Cổ Dông
2019
6.5
2018
5.9
$2.1bn
USD - EBITDA
2019
2.1
2018
1.7
389.2mmt
Tổng Tất Cả Số Lượng Mua Bán Các Loại Hàng Hóa
2019
389.2
2018
371.1
5,106
Số Nhân Viên Trung Bình Qua Mỗi Năm
2019
5,106
2018
4,316

MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

THỊ TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI

Kinh doanh có trách nhiệm sẽ thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và xây dựng nên xã hội vững mạnh.

Trafigura quyết tâm thúc đẩy thương mại. Chúng tôi vẫn luôn kết nối khách hàng của mình với nền kinh tế toàn cầu trong hơn hai thập kỷ qua. Chúng tôi có tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi sử dụng khả năng và nguồn lực của chúng tôi để kinh doanh có hiệu quả hơn. Chúng tôi là đối tác của nhiều quốc gia, tập đoàn và cộng đồng. Chúng tôi được họ tin tưởng và thiết lập các giá trị chung vững bền.

KINH DOANH VẬT THỂ

Trafigura tăng giá trị bằng việc kinh doanh hàng hóa vật thể một cách đáng tin cậy, hiệu quả và có trách nhiệm. Chúng tôi tìm nguồn hàng từ những nơi xa xôi. Chúng tôi giao hàng gần như là bất kỳ nơi đâu theo đúng hẹn và đúng thông số kỹ thuật. Chúng tôi hỗ trợ nhà sản xuất, đầu tư vào các trạm cuối, các phương tiện vận chuyển và đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất.

ĐẦU TƯ VÀO CƠ SỞ HẠ TẦNG

Trafigura đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại những địa điểm chiến lược trên thế giới. Chúng tôi đầu tư vào cảng, trạm cuối và công tác hậu cầu nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh vật thể của chúng tôi. Chúng tôi xây nhà kho và các phương tiện lưu kho, vận hành xe tải và các hạm đội sà lan, mua tàu và phát triển các mỏ khoáng – chúng tôi làm bất kỳ điều gì để thương mại được lưu thông thuận lợi.

KINH DOANH MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Các hoạt động của Trafigura phức tạp về mặt kỹ thuật và trải rộng về mặt địa lý. Chúng tôi tìm nguồn hàng, lưu trữ, pha trộn và giao hàng dễ cháy và khó xử lý trên toàn cầu. Chúng tôi sở hữu và quản lý các phương tiện lưu kho, các đội tàu, nhà kho và mỏ khoáng. Việc quản lý khôn ngoan về sức khỏe, tính an toàn, môi trường và cộng đồng (HSEC) là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi trong công tác lên kế hoạch và ra quyết định.

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

Với các văn phòng tại 41 đất nước trên 6 châu lục, Trafigura đã trải rộng khắp toàn cầu. Mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các hoạt động thương mại của chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối nhà sản xuất và nhà tiêu dùng trên toàn thế giới. Mỗi văn phòng của chúng tôi đều có kiến thức, nguồn lực và hỗ trợ của toàn thể Tập đoàn Trafigura.

Athens, Greece

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Geneva, Switzerland

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering Power & Renewables

Johannesburg, South Africa

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals

Montevideo, Uruguay

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals

Mumbai, India

Metals & Minerals Oil & Petroleum Products

Shanghai, China

Metals & Minerals

Singapore

Shipping & Chartering Metals & Minerals Oil & Petroleum Products

Accra, Ghana

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Amsterdam, The Netherlands

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Antofagasta, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Arica, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Asuncion, Paraguay

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Ayacucho, Peru

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Bahia Blanca, Argentina

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Barrancabermeja, Colombia

Metals & Minerals

Barranquilla, Colombia

Metals & Minerals

Belo Horizonte, Brazil

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Bogota, Colombia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Brisbane, Australia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Bucharest, Romania

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Buenos Aires, Argentina

Oil & Petroleum Products Shipping & Chartering Metals & Minerals

Callao, Peru

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Calgary, Canada

Oil & Petroleum Products

Campana, Argentina

Metals & Minerals

Cartagena, Colombia

Oil & Petroleum Products Shipping & Chartering Metals & Minerals

Copiapo, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Cucuta, Colombia

Metals & Minerals

Dar Es Salaam, Tanzania

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Darrow (Burnside), U.S.A.

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Dubai, U.A.E.

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Havana, Cuba

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Houston, U.S.A.

Oil & Petroleum Products

Huelva, Spain

Oil & Petroleum Products Shipping & Chartering Metals & Minerals

Impala Terminals Bolivia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Istanbul, Turkey

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Jakarta, Indonesia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Karachi, Pakistan

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Kiev, Ukraine

Oil & Petroleum Products

Lima, Peru

Metals & Minerals

Lobito, Angola

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

London, United Kingdom

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering Power & Renewables

Luanda, Angola

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Lubumbashi, DR Congo

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Lucerne, Switzerland

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Manzanillo, Mexico

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Mexico city, Mexico

Metals & Minerals

Midland, U.S.A

Oil & Petroleum Products

Moscow, Russia

Oil & Petroleum Products

Ndola, Zambia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Oruro, Bolivia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Panama

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Porto Sudeste, Brazil

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Potosi, Bolivia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Qingdao, China

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Samarinda, Indonesia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Santiago, Chile

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Seville, Spain

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Seoul, Korea

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals

Stamford, U.S.A.

Metals & Minerals

Tokyo, Japan

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering

Ulaanbaatar, Mongolia

Oil & Petroleum Products Metals & Minerals Shipping & Chartering
Regional offices Other offices

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Cho dù là làm việc với nhà sản xuất, các đối tác chính phủ hay kinh doanh hiện tại hay tiềm năng, hay với người tiêu dùng đầu cuối, chúng tôi đều có sự tập trung, cam kết và nguồn lực toàn cầu để mang họ đến gần với thị trường của họ hơn.

DỊCH VỤ TRỌN GÓI XUẤT SẮC

Chúng tôi tăng giá trị vào từng giai đoạn của chuỗi cung ứng. Chúng tôi cung cấp sự tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất. Chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công tác hậu cần để tinh gọn và đơn giản hóa việc vận chuyển. Chúng tôi vận hành theo tầm mức hoạt động thông qua các trạm cuối tối tân. Chúng tôi giao hàng đúng hẹn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật tại bất kỳ nơi đâu có nhu cầu.

QUẢN LÝ RỦI RO HIỆU QUẢ

Chúng tôi quản lý rủi ro vận hành với các thiết bị mối nhất, hệ thống mạnh mẽ và con người tài năng. Cách quản lý rủi ro tài chính cẩn trọng của chúng tôi sẽ mở ra việc tiếp cận tới những thị trường không ổn định. Chúng tôi ngăn ngừa rủi ro về giá cả hàng hóa một cách có hệ thống và giảm thiểu các rủi ro mang tầm vóc công ty.

CẢI THIỆN TÍNH CẠNH TRANH

Chúng tôi luôn nâng cao hiệu quả thị trường vì chúng tôi là những nhà đổi mới. Chúng tôi gia tăng tính lưu động bằng việc giới thiệu nhiều đối tác và kết nối chặt chẽ hơn mối liên hệ giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng đầu cuối. Chúng tôi phát triển nhiều tuyến kinh doanh và hạng mục hàng hóa. Sự đầu tư về cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH

Trafigura là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy – ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi có quy mô và tầm vóc để vận hành trên nhiều thị trường. Bảng cân đối tài chính bền vững hỗ trợ cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, các hợp đồng bao tiêu và hoạt động theo tầm vóc. Mô hình cấp vốn đa dạng mang đến tính linh hoạt và cho phép chúng tôi tận dụng các cơ hội có được.

Đầu Tư Và Các Công Ty Con