TRANG NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG NHIỀU NGÔN NGỮ, ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG XEM TRANG WEB BẰNG TIẾNG ANH.

Scroll Down

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Trafigura là tập đoàn đi đầu trong ngành kinh doanh hàng hóa. Chúng tôi sử dụng kiến thức về thị trường, công tác hậu cần và nguồn lực toàn cầu để vận chuyển những hàng hóa vật thể tới nơi có nhu cầu và khi có nhu cầu.

Expand / Collapse

CÁC CON SỐ CHÍNH YẾU TRONG NĂM 2018

180.7tỷ $

Doanh thu của Tập đoàn năm 2018

371.1mmt

Tổng tất cả số lượng mua bán các loại hàng hóa

2.4tỷ $

Lợi nhuận gộp

53.8tỷ $

Tổng tài sản

1.3%

Tỷ suất lợi nhuận gộp

8.8tỷ $

Tài sản không lưu động

872.8triệu

Lợi nhuận thuần

5.9tỷ $

Vốn cổ đông

1.7tỷ $

EBITDA

4,316

Số nhân viên trung bình qua mỗi năm

180.7tỷ $ Doanh thu của Tập đoàn năm 2018
371.1mmt Tổng tất cả số lượng mua bán các loại hàng hóa
2.4tỷ $ Lợi nhuận gộp
53.8tỷ $ Tổng tài sản
1.3% Tỷ suất lợi nhuận gộp
8.8tỷ $ Tài sản không lưu động
872.8triệu Lợi nhuận thuần
5.9tỷ $ Vốn cổ đông
1.7tỷ $ EBITDA
4,316 Số nhân viên trung bình qua mỗi năm

MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

NGUỒN

Hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho các nhà sản xuất, nhà lọc dầu, nhà khai khoáng và các lò nấu kim loại. Cách tiếp cận đa mô thức tới các trạm cuối quốc tế.

LƯU TRỮ

Các sản phẩm dầu và dầu mỏ tại kho lưu trữ tại các trạm cuối của Puma Energy. Kim loại và khoáng sản tại Impala Terminals. Tại các cơ sở thuê lại của bên thứ ba sở hữu.

PHA TRỘN

Đạt thông số kỹ thuật của từng vùng, thị trường và của khách hàng tại những trạm cuối có vị trí chiến lược trên toàn thế giới.

GIAO HÀNG

Vận chuyển hàng hóa toàn cầu – đáng tin cậy, hiệu quả và có trách nhiệm – bằng sà lan, xe tải, tàu hỏa, đường ống và đường hàng hải.


NGUỒN

Hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho các nhà sản xuất, nhà lọc dầu, nhà khai khoáng và các lò nấu kim loại. Cách tiếp cận đa mô thức tới các trạm cuối quốc tế.

LƯU TRỮ

Các sản phẩm dầu và dầu mỏ tại kho lưu trữ tại các trạm cuối của Puma Energy. Kim loại và khoáng sản tại Impala Terminals. Tại các cơ sở thuê lại của bên thứ ba sở hữu.

PHA TRỘN

Đạt thông số kỹ thuật của từng vùng, thị trường và của khách hàng tại những trạm cuối có vị trí chiến lược trên toàn thế giới.

GIAO HÀNG

Vận chuyển hàng hóa toàn cầu – đáng tin cậy, hiệu quả và có trách nhiệm – bằng sà lan, xe tải, tàu hỏa, đường ống và đường hàng hải.

THỊ TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI

Kinh doanh có trách nhiệm sẽ thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và xây dựng nên xã hội vững mạnh.

Trafigura quyết tâm thúc đẩy thương mại. Chúng tôi vẫn luôn kết nối khách hàng của mình với nền kinh tế toàn cầu trong hơn hai thập kỷ qua. Chúng tôi có tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi sử dụng khả năng và nguồn lực của chúng tôi để kinh doanh có hiệu quả hơn. Chúng tôi là đối tác của nhiều quốc gia, tập đoàn và cộng đồng. Chúng tôi được họ tin tưởng và thiết lập các giá trị chung vững bền.

Expand / Collapse

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

Với các văn phòng tại 38 đất nước trên 6 châu lục, Trafigura đã trải rộng khắp toàn cầu. Mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các hoạt động thương mại của chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối nhà sản xuất và nhà tiêu dùng trên toàn thế giới. Mỗi văn phòng của chúng tôi đều có kiến thức, nguồn lực và hỗ trợ của toàn thể Tập đoàn Trafigura.

Expand / Collapse

Our global network

No more items to load

  • Regional hubs
  • Other offices

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Cho dù là làm việc với nhà sản xuất, các đối tác chính phủ hay kinh doanh hiện tại hay tiềm năng, hay với người tiêu dùng đầu cuối, chúng tôi đều có sự tập trung, cam kết và nguồn lực toàn cầu để mang họ đến gần với thị trường của họ hơn.

Expand / Collapse

CẤU TRÚC CỦA CHÚNG TÔI

Lĩnh vực kinh doanh chính của Trafigura là kinh doanh vật thể và hậu cần. Việc đầu tư và các chi nhánh của chúng tôi hỗ trợ và củng cố các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng được quản lý một cách độc lập như là những tổ chức riêng biệt.

Expand / Collapse

Trading operations

Investments and subsidiaries

NỘI DUNG TRONG TẤT CẢ CÁC NGÔN NGỮ